ChooseCoursesSystem

Directory: Jsp/Servlet
Plat: Java
Size: 858KB
Downloads: 19
Upload time: 2011-05-30 15:09:23
Uploader: 潘小平
Description:   Jsp source online course selection system, online course selection system jsp source jsp source online course selection system, online course selection system jsp source code jsp source online course selection system

File list:
基于JAVA学生选课系统源代码
..........................\add_course.jsp,1307,2007-06-21
..........................\admin.jsp,520,2007-06-20
..........................\admin_left.jsp,657,2007-06-29
..........................\admin_pwd.jsp,3332,2007-06-29
..........................\amend.jsp,1584,2007-06-21
..........................\chengji.jsp,1339,2007-06-29
..........................\choice.jsp,3299,2007-06-29
..........................\course_info.jsp,2305,2007-06-13
..........................\course_manage.jsp,4927,2007-06-29
..........................\exit.jsp,177,2007-06-13
..........................\hoice.jsp,2507,2007-06-29
..........................\index.jsp,1509,2007-06-29
..........................\jpg
\
\
\
\
\
..........................\...\4.jpg,36264,2007-06-29
..........................\...\5.jpg,23470,2007-06-29
..........................\...\6.jpg,60214,2007-06-29
..........................\left.jsp,592,2007-06-29
..........................\login.jsp,1969,2007-06-20
..........................\pwd.jsp,3391,2007-06-29
..........................\remove_course.jsp,919,2007-06-28
..........................\remove_student.jsp,1270,2007-06-28
..........................\student.jsp,513,2007-06-28
..........................\student_info.jsp,1372,2007-06-29
..........................\tuixuan.jsp,1047,2007-06-13
..........................\xuanke.jsp,1041,2007-06-28
..........................\xuanke_manage.jsp,3583,2007-06-29

Download users:

Relate files:

Comment: Add Comment

Favorite users: